Implantit

Implantit ovat keinotekoisia, metallisia hampaan juuria, valmistettu titaanista. Suussa olevaan implantiin voi kiinnittää kruunun, sillan tai proteesin.

Ruotsalainen professori Per- Ingvar Branemark havaitsi 1960- luvulla, että titaaniset implantit kasvavat kiinni leukaluuhun. Ensimmäinen potilas, jolle hammasimplantit asennettiin, elää implanttiensa kanssa yli nelikymmenen vuotta. Implanttien käyttö on kasvanut merkittävästi Pohjoismaissa viimeisten vuosikymmenen aikana. Henkilöt, joilla implanteista on hyötyä, voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 1, ne, joilta puuttuu yksi hammas 2. ne, joilta puuttuu useampi hammas 3. hampaattomat. Implantit voivat auttaa korvaamaan hampaan lähes kaikissa tilanteissa, eli kun hammas on menetty esim karieksen, parodontiitin tai sen vuoksi, ettei hammasta ole koskaan puhjennutkaan.

Kaikkissa nykyään käytössä olevissa implanteissa on kuitenkin yhteistä se, että ne jossakin määrin muistuttavat hampaan juurta ja ovat jotakuitenkin hampaan kokoisia. Tänä päivänä ei ole perusteltua väittää, että jokin valmiste on toista parempi. Yleensa suositaan järjestelmiä, joiden tukena on laaja- alaista tutkimustyöta.

Perinteinen implanttihoito, kun yksi hammas puuttuu:

  1. Hammas puuttuu/poistetaan
  2. Leukaluu saa parantua parista viikosta kuuteen kuukauteen
  3. Implantti asennetaan ja peitetään ikenen alle
  4. Kahden- kuuden kuukauden kuluttua implantti otetaan esiin
  5. Implanttiyhteestä oetaan valos
  6. Laborissa valmistettu kruunu asennetaan implantin päälle

Jokaisessa ykittäisessä tapauksessa hammaslääkeri arvoioi ne tekijät, jotka vaikuttavat hoidon kulkuun, kuten mikä hammas tai mitkä hampaat puuttuvat, leukaluun laajuus ja laatu, mahdolliset suun sairaudet ja potilaan omat odotukset.

Viime vuosina on koetettu asentaa implantteja heti yhden hampaan irrottua tai on koetettu asentaa silta implanttien päälle heti, kun ne on saatu paikoilleen. Tämä myös onnistuu useimmissa tapauksissa, mutta tällöin komplikaatioiden riski on suurempi.Usein valitaan perinteinen hoito, ellei ole hyvin tärkeää, että aika hampaan menettämisestä sen korvaamiseen on lyhyt. Implantit asennetaan leukaluuhun leikkauksen aikana. Paranemisen jälkeen hampaan ja implantin välinen kontakti on hyvin tiivis. Koska implantti on kiinnitetty leukaluuhun, on leukaluuta oltava riittävästi, jotta implanteille löytyy paikka. Kun leukaluuta on tarpeeksi, implanttien asentaminen on suhteelisen yksinkertainen toimenpide. Jos leukaluuta ei ole tarpeeksi, on kehitetty parempia mahdollisuuksia luoda tarvittava leukaluu uudelleen. Jotkut harvat implantit irtoavat lyhyemmän tai pidemmän ajan kuluttua asentamisesta. Yleisesti ottaen tämä riski on suurempi yläleuassa kuin alaleuassa, myös tupakointi vaikuttaa olevan riskitekijä implantin irtoamiselle.

Kuten parodontiittia voi esiinteyä hampaissa, implanttien ympärille voi syntyä tulehduksia, joiden vuoksi implantti löystyy. Implantit on sen tähden harjattava ja pidettävä puhtaana samalla tavoin kuin hampaatkin. Useimmissa tapauksissa hammaslääkeri tai suuhygienisti auttaa potilasta löytämään oikeat apuvälineet suun puhdistamiseen. Hammasharjat (käsikäyttöiset tai sähköiset), hammasväliharjat, erityishammaslanka ja soloharja ovat hyviä apuvälineitä.

On myös tärkeää, että sekä implantteja että kruunuja, silto- ja proteeseja kontrolloidaan vähintään puolen vuoden välein. Silloin tapaturmia voidaan hoitaa, ennen kuin vahingosta tulee liian iso.

On tärkeää, että puhutaan ennen implanttinhoidon hammaslääkerin kanssa omasta konkreettisesta tilanteestasi ja miten toivoot hoidosta.